Dare to discover the best years of your life

Start or continue your career at Damen Shipyards

We share our 66215 best years

Manager Technical Support

Back to the search results
 • EN

Quick Facts

Samenvatting

Vanwege een interne carrière stap zoekt Operations Support een nieuwe Manager Technical Support. De Manager TS beheert een pool van technische medewerkers die uitgezonden worden naar werven in het buitenland.

De afgelopen 1,5 jaar is een professionalisering van de begeleiding van de naar het buitenland uitgezonden technische collega’s in gang gezet. Dit zal de komende jaren verder uitgewerkt en uitgerold moeten worden. De nadruk ligt op kwaliteit en omvang van de pool.

Kernbegrippen wat betreft kwaliteit: het verbeteren van processen en procedures, het verder uitrollen van performance management met persoonlijke ontwikkelplannen, ontwikkelen van een competentie matrix en personeelsvolgsysteem, invoeren van strategische personeelsplanning en het bouwen en opzetten van een opleidings- en ontwikkelprogramma.
Mede vanwege het feit dat de medewerkers grotendeels in het buitenland werken / verblijven, is het voeren van de gesprekken in het kader van functionerings- en beoordelingsgesprek van extra groot belang. Dit houdt ook in het begeleiden en opvolgen van de hieruit voortvloeiende afspraken. De Field Manager / Manager TS bezoekt hiervoor de site teams en diverse bouwlocaties; de reisfrequentie naar het buitenland is ongeveer 1 week per 2 maanden.

Kernbegrippen qua omvang: vergrijzing en opvolging, het introduceren van nieuwe disciplines zoals E&A (Electrical & Automation) en het verder uitbreiden van de pool met andere (tijdelijk) in het buitenland gestationeerde doelgroepen. De moeilijke markt en de afgenomen vraag naar technische ondersteuning op werven, maar tegelijkertijd klaar zijn voor de toekomst vormt een extra uitdaging in het inzetten en beheren van deze pool.

Apply now

Taken & Verantwoordelijkheden

 • Het leidinggeven (hiërarchisch en functioneel) aan medewerkers met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden op een zodanige wijze dat een doelmatige inzet van middelen en medewerkers wordt gerealiseerd en wordt voldaan aan het personeelsbeleid van de onderneming;
 • Het zorgdragen voor de personeelsplanning op langere termijn, zodanig dat tijdig het juiste personeel beschikbaar is voor bouwbegeleiding en werfondersteuningsactiviteiten in het buitenland;
 • Het doen van beleidsvoorstellen, het uitwerken van een beleidsplan, het waarborgen van het budget en het verbeteren van de werkzaamheden binnen de afdeling Technical Support;
 • Het zorgdragen voor een optimale planning;
 • Het zorgdragen voor voorbereiding en de administratie ten aanzien van het bouwtoezicht aan bouwlocaties;
 • Het toezien op het naleven van bedrijfs- en werkvoorschriften en het HSEQ regelement;
 • Contact onderhouden met Yard en Site (Project) Managers.

Profiel

 • HBO / Universitair werk- en denkniveau;
 • Opleiding in een technische of bedrijfskundige richting;
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
 • Goede organisator, inspirator en ‘people manager’;
 • Sterk conceptueel denkvermogen;
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal alsmede ‘cultural awareness’.
 • Stevig in je schoenen staan, consequent zijn, overtuigingskracht.

Afdelingsinformatie

De afdeling Technical Support Management is een onderdeel van Yard Support valt daarmee onder de divisie Operations Support. De afdeling bestaat op dit moment uit één manager, een secretariaat van drie personen en zo’n 80-100 medewerkers (waarvan ongeveer de helft ingehuurd is via bureaus, partners of werkzaam zijn als ZZP-ers).

Apply now

Boy Ramirez Verhoeven

Contact

Boy Ramirez Verhoeven

Corporate Recruiter

Open application