Auteursrecht & Handelsmerken

Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud (teksten, handelsmerken, illustraties, foto's, grafieken, bestanden, ontwerpen, arrangementen etc.) op deze website van Damen Shipyards Group zijn beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met internetvoorschriften.

Internetvoorschriften.

Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Damen Shipyards Group is het verboden om de op deze websites gepubliceerde beschermde inhoud geheel of gedeeltelijk op te nemen in andere programma's of andere websites of deze op enige andere wijze te gebruiken. Deze website kan onderdelen bevatten die beschermd zijn door het auteursrecht en door andere wetten die onderworpen zijn aan het auteursrecht of andere rechten van derden en die dienovereenkomstig beschermd zijn voor deze derden.

Aansprakelijkheid

Damen Shipyards Group heeft de inhoud van deze website zorgvuldig samengesteld in overeenstemming met de huidige kennis en inzichten. De toegang tot en het gebruik van deze website, evenals de websites die hieraan gerelateerd zijn of ermee verbonden zijn door middel van links, zijn op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Schade- en garantieclaims als gevolg van ontbrekende of onjuiste gegevens zijn uitgesloten. Damen Shipyards Group draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ook niet voor indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website of websites die hieraan gerelateerd zijn of ermee verbonden zijn door middel van links.

Links naar andere websites

De website van Damen Shipyards Group kan links (kruisverwijzingen) bevatten naar websites die door derden worden beheerd. Damen Shipyards Group aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze andere websites.