Drepturi de autor & Mărci înregistrate

Toate drepturile rezervate. Tot conţinutul (texte, mărci înregistrate, ilustraţii, fotografii, grafică, fişiere, desene, aranjamente etc) de pe această pagină web a Grupului Damen sunt protejate de drepturile de autor şi de alte legi de protecţie. Conţinutul acestei pagini web trebuie utilizat numai în conformitate cu reglementările de pe Internet.

Reglementările privind Internetul.

Fără aprobarea scrisă explicită a Grupului Damen se interzice integrarea, în totalitate sau parţial, a oricărui conţinut protejat publicat pe aceste site-uri în alte programe sau alte pagini web sau utilizarea acestora prin orice alte mijloace. Această pagină web poate conţine elemente care sunt protejate de drepturi de autor şi de alte legi care sunt supuse drepturilor de autor sau alte drepturi ale terţilor şi care sunt protejate corespunzător pentru aceşti terţi.

Răspundere

Grupul Damen a ales cu atenţie conţinutul acestei pagini web în conformitate cu nivelul lor actual de cunostinţe. Accesul şi utilizarea acestui site, precum şi utilizarea acestora sunt pe propria răspundere a utilizatorului. Sunt excluse solicitările de daune şi garanţii datorate datelor lipsă sau incorecte. Grupul Damen nu-şi asumă răspunderea pentru daunele de orice fel, de asemenea pentru daunele indirecte rezultate din accesarea sau utilizarea acestui site sau site-uri legate sau conectate la acesta prin link-uri.

Link-uri către alte pagini web

Pagina Web a Grupului Damen poate conţine link-uri (referinţe incrucişate) către pagini web care sunt administrate/gestionate de terţi.Grupul Damen nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul acestor pagini.