Dare to discover the best years of your life

Start or continue your career at Damen Shipyards

Application Administrator Engineering

Back to the search results
 • EN

Quick Facts

 • The Netherlands

 • 5+ years

 • Amels (Vlissingen)

 • Bachelor

 • Newbuilding

 • ICT

Summary

Plaats in de organisatie:
Rapporteert hiërarchisch aan Engineering Process Manager. Deze functie is de verbindende factor tussen engineering en IT. Onderhoudt contact met leveranciers en andere kennispartners.
Deze functie is met name gericht op Product Data Management (PDM) software die gebruikt wordt door de Afdeling Engineering. Voor deze functie is het aanbeveling als de kandidaat aantoonbare ervaring heeft met het opstellen van script en macro’s.
Doel van de functie:
Het doel van deze functie is tweeledig. Enerzijds het zekerstellen van beschikbaarheid van technische soft-wareapplicaties en ondersteunen van gebruikers. Anderzijds het verder ontwikkelen van gebruikte toepas-singen zodat engineeringprocessen efficiënter en effectiever verlopen.

Apply now

Banner Amels Application Administrator Engineering web

Tasks & Responsibilities

 • Vindt mogelijkheden om de engineeringactiviteiten efficiënter en effectiever te laten verlopen door mid-del van ontwikkeling van de applicatie(s).
 • Draagt zorg voor de softwarematige inrichting van projecten en beheert deze.
 • Beheert de rechten en stuurt het functioneel beheer over de applicaties.
 • Is aanspreekpunt voor IT met betrekking tot het technisch beheer over de applicaties.
 • Beheert en onderhoudt libraries van de bij Engineering gebruikte applicaties. Beheert interfaces tussen applicaties.
 • Onderzoekt systeemstoringen en draagt zorg voor de (structurele) oplossing ervan.  Verricht onderhoud en voert controles aan applicaties uit.
 • Doen van capaciteitsbeheer; meten en analyseren van beschikbare en gevraagde capaciteit.
 • Houdt administratie van de systeemconfiguratie bij.
 • Verricht troubleshooting en is 1e aanspreekpunt voor gebruikers (zowel intern als extern).
 • Stelt scripts, reports, rules etc. op binnen de applicaties en beheert deze.
 • Communiceert met gebruikers over functionaliteiten en prestaties, signaleren en verhelpen van even-tuele problemen of knelpunten.
 • Bespreekt wijzigingsvoorstellen met leveranciers en gebruikers.
 • Doet voorbereidingen en implementaties van nieuwe releases.
 • Adviseert het management omtrent benodigde of gewenste aanpassingen.
 • Stelt gebruikershandleidingen op en onderhoudt deze. Geeft instructies/trainingen.
 • Regelt applicatiegerichte cursussen in overleg met Engineering Process Manager.

Your Profile

 • Bachelor-/master werk- en denkniveau.
 • Opleiding technische bedrijfskunde, opleiding IT of een technische opleiding. In alle gevallen dient de kandidaat ruime kennis te hebben van IT, bedrijfsprocessen en enige kennis van techniek
 • Uitstekende organisatorische vaardigheden (zelfmanagement, communicatie, analytisch en probleem-oplossend vermogen, klantgerichtheid)

Company Information

AMELS emerged in 1982 as a global brand leader in yacht building. A member of Damen Shipyards since 1991, AMELS has launched more than 40 superb custom yachts - universally admired for their flawless quality.

AMELS builds the Limited Editions range, which revolutionised the marketplace. The Limited Editions concept was introduced in 2005 and now comprises six models that can be entirely personalised using striking designs from world-class designers.

Next to the Limited Edition yachts, AMELS delivers Custom Build Yachts, SeaXplorer Expedition Yachts and Yacht Support Vessels.

Apply now

Contact

Ton Uiterwaal

HR Manager

+31 (0) 621 82 07 18

Open application

Watch our Corporate Movie

Kommer Damen