Sorry, applications for this job are no longer possible

About us

Bij Damen Yachting bouwen en monteren we met trots de allerbeste Amels-superjachten, Damen SeaXplorer-expeditiejachten en Damen Yacht Support-schepen zodat onze klanten kunnen genieten van de mooiste momenten in het leven. Wij zijn een Nederlands familiebedrijf en trots op onze lange pedigree van vakmanschap. Vanuit onze locaties in Vlissingen in Nederland en Gdynia in Polen vormt ons sterke team van ongeveer 450 jachtbouwprofessionals de basis van onze succesvolle groei. Samen met honderden gespecialiseerde co-makers leveren we wat we beloven met ongeëvenaarde knowhow en een passie voor innovatie. Damen Yachting is de jachtafdeling van de Damen Shipyards Group, 's werelds toonaangevende gespecialiseerde scheepsbouwer, die wereldwijd 35 werven exploiteert met een totaal van 12.000 werknemers.

 

The role

De ambtelijk secretaris rol biedt in ongeveer 8 uur per week secretariële ondersteuning aan de ondernemingsraad waardoor deze in staat wordt gesteld de eigen activiteiten effectief en efficiënt uit te voeren. 

 

Key accountabilities

 • Screent in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) de voorstellen van de bestuurder die ter instemming of advisering worden voorgelegd aan de ondernemingsraad en adviseert en rapporteert de voorzitter en leden van de ondernemingsraad daarover;
 • signaleert veranderingen in wet- en regelgeving en adviseert de ondernemingsraad hierover;
 • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan leden van de ondernemingsraad over alle relevante aangelegenheden en ondersteunt de voorzitter bij het uitwerken van beleidsinitiatieven- en plannen;
 • verzamelt en distribueert relevante informatie over de ontwikkeling van de medezeggenschap;
 • verzorgt tezamen met de secretaris van de ondernemingsraad, de redactie, uitvoering en verspreiding van het jaarverslag;
 • draagt zorg voor de (logistieke) organisatie met betrekking tot de (commissie) vergaderingen van de Ondernemingsraad en van de overlegvergaderingen;
 • stelt de conceptagenda op en verzorgt waar nodig toelichting op de te behandelen onderwerpen;
 • draagt zorg voor verslaglegging van (overleg) vergaderingen en het tijdig verzenden van de verslagen; 
 • is verantwoordelijk voor het tijdig afhandelen van en verzorgt in- en uitgaande correspondentie, concipieert en redigeert in overleg met de voorzitter or. zelfstandig brieven en dergelijke;
 • bewaakt het budget van de Ondernemingsraad en rapporteert het gebruik van het budget regelmatig aan de budgethouder.
 • Ondersteunt de organisatie van de vorming en scholing van de leden van het medezeggenschapsorgaan;
 • bereidt verkiezingen voor en draagt zorg voor de administratieve afhandeling van de verkiezingsprocedure;
 • biedt ondersteuning bij de opstelling van de begroting van het medezeggenschapsorgaan;

Skills & experience

 • Kennis op HBO Niveau
 • In bezit van de Opleiding “ambtelijk secretaris or” en/of “Leergang voor ambtelijk secretarissen or” of staat ervoor open om deze opleiding te volgen.
 • Relevante kennis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de ARBO wetgeving.
 • Goede beheersing van het office pakket

Ben je daarnaast zelfstandig, sociaal, integer en betrouwbaar? Dan zijn we op zoek naar jou!

What we offer

We hechten veel waarde aan onze medewerkers en ondersteunen de professionele en persoonlijke ontwikkeling. Daarom investeren we in al onze medewerkers door:

 • Een op technologie en innovatie gerichte dynamische internationale werkomgeving;
 • Een competitief salarispakket en andere voordelen;
 • Doorlopende leermogelijkheden binnen een diverse en lonende werkomgeving
 • Een sociaal actieve omgeving op het gebied van bedrijfscultuur, sport en evenementen