Sorry, applications for this job are no longer possible

About us

Damen Shipyards Mangalia is located on the Black Sea Coast of Romania and is a joint venture between Damen and the Romanian Government with Damen responsible for the operational management of yard. The yard occupies a single site of nearly one million square metres and has 1590 metres of quayside. Three dry docks range in size from 302 by 48 metres to 360 by 60 metres with craneage to match. It has a comprehensive range of skills and workshops on site for newbuild and repair projects including high capacity steel and painting facilities. The yard was originally known as 2 Mai Mangalia Shipyard and began building new ships in 1976. During 2018, Damen acquired Daewoo’s shareholding and took operational control.

The role

Our new colleague , as a Buyer, will be responsible to organize the process of purchasing materials and equipment's in accordance with internal procedures , follow up on delivery according schedule, provide solutions for faster and more economical ordering options.

Noul nostru coleg, în calitate de Specialist achizitii, va fi responsabil de organizarea procesului de achiziție materiale și echipamente în conformitate cu procedurile interne, de urmărirea livrărilor conform planificarii, de oferirea de soluții pentru opțiuni de comandă mai rapide și mai economice.

Key accountabilities

• Negotiate and confirm Purchase Orders. Perform accurate completion of all documentation relating to each Purchase Order and ensure that order acknowledgements are received in a timely manner.
• Provide solutions to enable faster, smoother and more economical ordering options.
• Liaise closely with end user departments to ensure that product specifications meet the project requirements, including warranties, certification, maintenance etc.
• Liaise with Finance department to ensure that supplier payments are made in a timely manner.
• Work with Logistics team and with their assistance continually monitor status of all orders to ensure materials are delivered according to schedules.
• Maintain accurate procurement records and collate information for review by the department head, when requested.
• Continually develop and improve knowledge base relating to materials and equipment relative to the shipbuilding industry.
• Sourcing suitable suppliers of capital goods, services and project material, obtaining competitive quotations and analyzing them in conjunction with end user departments.
• Update and maintain supplier’s lists, catalogue library and portfolios.
• Seek new suppliers in line with project quality/price requirements and place emphasis on the development of local industry.
• Monitor supplier performance and take the appropriate measures for improvement, wherever applicable, after the consultation with the buying team and department head.

• Negociaza și confirma comenzile . Completeaza cu exactitate documentația referitoare la fiecare comandă și se asigura că detaliile sunt primite în timp util.
• Furnizeaza soluții care să permită opțiuni de comandă mai rapide, mai simple și mai economice.
• Pastreaza legatura cu departamentele utilizatorilor finali pentru a se asigura că specificațiile produselor îndeplinesc cerințele proiectului, inclusiv garanțiile, certificarea, întreținerea etc.
• Mentine legătura cu departamentul financiar pentru a se asigura că plățile furnizorilor sunt efectuate în timp util.
• Colaboreaza cu echipa de logistică și, cu ajutorul acesteia, monitorizeaza în permanență starea tuturor comenzilor pentru a se asigura că materialele sunt livrate în conformitate cu calendarul stabilit.
• Menține evidențe precise privind achizițiile și asigura informațiile necesare pentru a fi examinate de șeful de departament, la cerere.
• Ia masuri pentru a dezvolta și îmbunătății continuu baza de informatii referitoare la materiale și echipamente din industria construcțiilor navale.
• Cauta furnizori adecvați de bunuri de capital, servicii și materiale , pentru obținerea de oferte competitive și efectueaza analiza acestora împreună cu utilizatorii finali.
• Actualizeaza și menține listele de furnizori, cataloage și portofolii.
• Cauta noi furnizori în conformitate cu cerințele de calitate/preț ale proiectului și pune accent pe dezvoltarea industriei locale.
• Monitorizeaza performanțele furnizorilor și ia măsuri adecvate pentru îmbunătățire, acolo unde este cazul, după consultarea cu echipa de achiziții și cu șeful de departament.

Skills & experience

• Diploma / Degree in Material Management / Finance / Business Administration / International Trading
• Prior experience in Purchasing/Procurement/Contracts
• Organizational, coordination and communication skills
• Customer oriented and flexible in responding
• Friendly and motivated
• Strong conviction and confident
• Decision making and taking on initiatives
• Team building skills
• Analytical and problem solving skills
• Attention to detail and ability to maintain a high level of accuracy in preparing and entering information
• Must be able to maintain strict confidentiality in performing the duties
• Be honest and trustworthy
• Demonstrate sound work ethics
• Excellent command of English (reading, writing and spoken)
• Computer savvy
• Prior experience in SAP (optional)
• Prior experience in ship building/marine/offshore /oil & gas
• Experience with steel raw materials and steel purchase contracts

• Studii superioare în domeniul Managementul materialelor / Finanțe / Administrarea afacerilor / Comerț internațional
• Experiență anterioară în domeniul achizițiilor/aprovizionării/contractelor • Abilități de organizare, coordonare și comunicare
• Orientare către client și flexibilitate
• Colaborativ și motivat
• Putere de convingere și încredere în sine
• Capacitate de luare a deciziilor și de asumare a inițiativelor
• Abilități de formare a unei echipei
• Abilități analitice și de rezolvare a problemelor
• Atenție la detalii și capacitatea de a menține un nivel ridicat de precizie în pregătirea și operarea informațiilor
• Confidențialitate strictă în îndeplinirea sarcinilor
• Onestitate
• Înaltă etică profesională
• Cunoașterea excelentă a limbii engleze (citit, scris și vorbit)
• Foarte bune abilități de operare calculator
• Experiență anterioară operare SAP (opțional)
• Experiență anterioară în domeniul construcțiilor navale/marine/offshore/petrol și gaze
• Cunoștințe privind materiile prime din oțel și contracte de achiziție oțel