About us

Damen Shiprepair Vlissingen (DSV) valt onder de Damen Shiprepair & Conversion groep (DS&C) en heeft ruim 110 medewerkers in vaste dienst. Binnen DSV zijn vier Rekeningschrijvers in vaste dienst. Zij vormen een belangrijke schakel voor de Projectmanagers richting de rekening die uiteindelijk naar de klant gaat. De Rekeningschrijver zorgt door een pro-actieve houding ervoor dat de rekening zo compleet mogelijk worden opgeleverd.


 

The role

De Cost Engineer heeft als doel, gebruikmakend van door anderen verzamelde gegevens en door eigen waarnemingen ter plaatse, het opstellen van rekeningen aan klanten, die qua omschrijving en prijs een commercieel verantwoord resultaat opleveren.


 


De Cost Engineer legt verantwoording af aan de Operations Manager. Tegelijkertijd maakt de Cost Engineer deel uit van een of meerdere projectteams en is in die hoedanigheid werkzaam onder leiding van de Projectmanager.


 

Key accountabilities


 • Bestuderen van de commerciële overeenkomst tussen de klant en de werf om tot een goede opzet van de rekening te komen;

 • Overlegt met de Projectmanager waar mogelijke pijnpunten in het project kunnen liggen, voordat het project aan de werf is. Dit aan de hand van het contract, offertes en aanbiedingen subcontractors;

 • Stelt aan de hand van gemaakte offertes, kostprijsgegevens, urenverantwoordingen, werkomschrijvingen van eigen medewerkers of van eigen waarnemingen rekeningen op, waarbij de tekst zo duidelijk mogelijk de uitgevoerde werkzaamheden, in samenhang met de berekende prijs, moet aangeven volgens vastgestelde richtlijnen en methodes;

 • De gegevens van uitgevoerde 'eigen' werkzaamheden en werkzaamheden van derden verzamelen en van prijzen voorzien;

 • Het achterhalen van ontbrekende gegevens van reparaties die gaande zijn bij eigen werknemers en bij die van derden, om tot een juiste omschrijving te komen, en deze kritisch te bezien op realiteitswaarde;

 • Het opstellen van een offerte voor meerwerk, veelal op aangeven van de Projectmanager/Productiecoördinator of de klant zelf;

 • Volgt regelmatig de reparatiewerkzaamheden aan boord op om zich een idee te vormen van de omvang en moeilijkheidsgraad om zo tot een juiste opstelling van de rekening te komen;

 • Het analyseren van aanbiedingen en begrotingen om zodoende de afgesproken scope of work te kunnen onderscheiden van; meer-/minderwerk ten opzichte van aan de aangeboden prijzen;

 • Verwerkt de gegevens in het ERP-systeem, zodat hieruit de complete rekening kan worden gepresenteerd;

 • Adviseert waar gewenst de Projectmanager bij de bespreking van de rekening met vertegenwoordigers van de klant en/of vertegenwoordigers van expertisebureaus;

 • Kan, indien gewenst, worden ingezet om begrotingsactiviteiten uit te voeren.


 

Skills & experience


 • Beschikt over voldoende technische kennis om voor de diverse vakdisciplines correcte omschrijvingen en prijzen te kunnen maken;

 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;

 • Stelt zich flexibel, zowel qua werkzaamheden als werktijden (ivm mogelijke deadlines van rekeningen) en kan hierin goed schakelen;

 • Werkt nauwkeurig, gestructureerd en denkt mee in mogelijkheden;

 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden om in het projectteam een belangrijke rol te spelen;

 • Streeft naar verbeteringen en heeft commerciële affiniteit;

 • Is proactief en neemt initiatief om de kosten en opbrengsten van het project zo goed mogelijk inzichtelijk te krijgen;

 • Beschikt over een mbo+/hbo werk- & denkniveau.


 

Other

Heb je vragen? Neem contact op met Sebastian Schipper, 0118 – 483188 of stuur een e-mail naar sebastian.schipper@damen.com.