Sorry, applications for this job are no longer possible

The role

Het leidinggeven aan- en organiseren van de werkzaamheden van een ploeg vaklieden ten behoeve van de scheepsreparatie projecten en onderhoud aan eigen middelen.

Key accountabilities

De Foreman stuurt gewoonlijk een groep van 6-10 vaklieden aan. De nadruk van de functie ligt op de toezichthoudende rol. Indien nodig zal de Foreman ook zelf productiewerkzaamheden uitvoeren. De werkzaamheden worden deels aan de schepen zelf en deels in de hal uitgevoerd.

Voorbereiding

 • Ontvangt in de vorm van tekeningen, schetsen en mondelinge instructies de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden
 • Aan de hand van bekende werkzaamheden het inplannen van uren en benodigde capaciteit in overleg met de Production Coördinator
 • Bepaalt optimale werkvolgorde, benodigde gereedschappen en materialen
 • Controleert aanwezigheid en beschikbaarheid van tekeningen, instructies, materialen, gereedschappen, etc.

Uitvoering

 • Coördineert de werkzaamheden van de medewerkers rekening houdend met capaciteiten van de medewerkers en urgentie van de werkzaamheden.
 • Geeft oplossingen aan voorkomende problemen van technische aard.
 • Instrueert de medewerkers ten aanzien van de werkzaamheden.
 • Draagt zorg voor het bijhouden van de planning zowel in voortgang als uren en rapporteert dat aan de Productie Coördinator
 • Werkt zelf mee waar en indien dit mogelijk is.
 • Indien nodig worden de werkzaamheden door hem afgestemd met de onderaannemers/leveranciers. Bij eventuele problemen worden deze besproken met de Production Coördinator.
 • Verzorgt de urenregistratie van de toegewezen ploeg vaklieden
 • Informeert de Productie Coördinator desgevraagd bij vragen omtrent het functioneren van de vaklieden en te volgen opleidingen

 

Controle

 • Controleert zelf de kwaliteit en kwantiteit van de uitgevoerde werkzaamheden en neemt deze indien nodig af met klasse bureau/inspecteur/eigenaar/autoriteiten

 

 

Skills & experience

 • Technische kennis. (mbo werk- en denkniveau);
 • Ervaring in de scheepreparatie/scheepsbouw/offshore;
 • Een flexibele instelling ten aanzien van werkzaamheden;
 • Kennis van Arbo-, veiligheids- en milieuvoorschriften;
 • De bereidheid tot werken in avond- en weekenddiensten;
 • Beheersing van de Engelse taal;
 • Kennis van materiaal en gereedschappen;
 • Bereidwillig, sociaal en initiatiefrijk.