Sorry, applications for this job are no longer possible

About us

Producție în serie

Un nou proiect va începe anul viitor în Șantierul Naval Damen Mangalia - construirea de structuri de oțel. Caracteristica principala a acestui proiect va fi producția de serie foarte eficientă. Produsul final va fi reprezentat de mici secțiuni de oțel construite în serie. Principalele procese de producție includ:

• Manipularea materialelor

• Fabricare, inclusiv sudură și montaj structuri metalice

• Pregătirea suprafețelor și vopsirea

• Inspecția calității

 

 

Highly Efficient Series Production

A new project is starting next year to build steel structures in Damen Shipyards Mangalia. The key characteristics of this start-up will be highly efficient series production. The end product will be small steel sections build in a series production approach. The main production processes include:

• Material handling

• Fabrication including welding and steel fitting

• Surface preparation and painting

• Quality inspection

 

The role

Manipulantul materiale este responsabil cu asigurarea disponibilității materialelor adecvate în zona de lucru, la timp și de calitate, în conformitate cu cerințele proiectului.

 

Assure the availability of proper materials on the work floor, in the right time and with the right quality, according to the project requirements.

Key accountabilities

 • Evaluarea și raportarea pieselor și neconformităților produselor primite
 • Responsabil cu disponibilitatea pieselor și materialelor în conformitate cu cerințele de calitate
 • Sortarea materialelor și coordonarea loturilor de transport, astfel încât materialele să ajungă la timp conform nevoilor producției
 • Organizarea unei depozitări eficiente a materialelor și a pieselor din punct de vedere al spațiului, al fluxului și al trasabilității
 • Recepționarea si inspecția mărfurilor primite
 • Raport de recepție
 • Stocarea si depozitarea materialelor, inventariere, raportare 

 

 • Evaluation and reporting received product parts and nonconformities
 • Responsible with the availability of the parts and materials according with the quality requirements
 • Sort materials and coordinate transportation batches so materials are just in time for the production needs
 • Organize efficient materials and parts storage in terms of space, flow and traceability.
 • Receive incoming goods, incoming goods inspection 
 • Report reception 
 • Warehousing material, inventory, reporting

Skills & experience

 • Capacitatea de a înțelege desenele, specificațiile tehnice si de a acționa in consecință
 • Certificat operator pod rulant pentru macara suspendată
 • Certificat operare stivuitor electric și/sau stivuitor
 • Cunoașterea limbii române în scris și oral
 • Cunoașterea limbii engleze constituie avantaj
 • Disponibilitatea de a lucra în 2 schimburi constituie avantaj
 • Fiabilitate și operare conform graficelor
 • Nefumător/oare este un avantaj

 

 • Proven ability to understand drawings, specifications, and work accordingly
 • Overhead travelling crane certificate
 • Electric pallet stacker and/or forklift truck certificates
 • Competent knowledge of Romanian in writing and verbally
 • Knowledge of English is a plus
 • Willingness to work 2 shifts is a plus
 • Reliable and timely operation
 • Non-smoker is a plus